95
Det var ikke behov for å bytte den opprinnelige ventilen i veggen
Det var ikke behov for å bytte den opprinnelige ventilen i veggen
SWITCH SECTION

Muggsopp og vond lukt ble borte


Av Lavenergisystemer AS

Morten Storegjerdet

Lavenergisystemer AS

3. august 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210813111055020.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210813111055020.jpg
0

Familien Normann fikk en ubehagelig overraskelse da de i fjor ankom feriehuset i Provence. En innestengt mugglukt slo imot dem. 

Årsaken var å finne i underetasjen hvor de fant soppsporer på veggene både i entréen og soverommene. De så for seg kostbare tiltak for å få bukt med fuktproblemet.

Etter først å ha vasket bort synlige tegn på muggsopp, bestemte vi oss for å bedre ventilasjonen, forteller Lars Normann. Utfordringen var at det verken var plass til aggregat eller kanaler i huset, som er fra 1990. 


Ventilasjonsleverandøren vi kontaktet foreslo en desentral løsning. 

585
b-0TrueFalse

Miniventilasjon fra Lavenergisystemer

Lunos er en enkel løsning som ofte benyttes ved rehabilitering og oppgradering. I tillegg til å sørge for godt inneklima, bidrar ventilatorene til redusert varmetap. Satt i system har de en virkningsgrad på nivå med store aggregatsystemer. 

Morten Storegjerde i Lavenergisystemer forteller at det som regel er enkelt å installere Lunos e2. Enhetene tar liten plass selv i tynne yttervegger. 


I fritidsboliger bidrar ventilatorene fra Lunos med et sårt tiltrengt luftskifte. 


Det er murvegger i huset i Frankrike, og å bore nye ventiler ønsket man å unngå. Løsningen ble kompakte romventilatorer som fikk plass i luftelukene. 


Det diskret dekslet på veggen er eneste synlige tegn på at inneklimaet i soverommet er bedret.

762
true
c-320TrueFalse

Lavspent og elektronisk styring

Lunos går på 12 volt og bruker nesten ikke strøm.


En fuktsensor regulerer kapasiteten når huset står tomt. Med gjester på plass reguleres det manuelt. Da er ventilasjonssystemet knapt merkbart. 

224
true
c-320TrueFalse
0

Vi var veldig spent på om to små ventilatorer ville være nok, forteller Normann. Da vi kom tilbake etter nesten et års fravær var effekten merkbar. Mugglukten var praktisk talt borte. Det var ingen antydning til svartsopp på veggene.

233
c-320TrueFalse
0


0
Falsec-320
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200709105005021.png #FFFFFF